Vilka vi är

Our home-office is located in beautiful Haanjamaa region.

Vi är ett litet estniskt-svenskt familjeföretag med hemmakontor i sydöstra Estland och med verksamhet på båda sidor av Östersjön.

Katrin, med estniska som modersmål, har civilekonomexamen från Stockholms Universitet, som hon senare har kompletterat med studier i modern svenska vid högskolan i Kalmar. Hon har varit aktiv i branschen över 20 år, till en början i Sverige vid sidan om studierna, senare som egen företagare i Estland. Lennart, med svenska som modersmål, ser till att Katrins översättningar till svenska är språkmässigt korrekta och naturliga.

Sedan 2015 är Katrin som översättare även auktoriserad av estniska justitieministeriet, efter ett godkänt prov som bevisar översättarens kompetens och höga språkliga standard.