Kes me oleme

Our home-office is located in beautiful Haanjamaa region.

Oleme väike Eesti-Rootsi perefirma kodukontoriga Eesti kagunurgas ja tegevushaardega siin- ja sealpool Läänemerd.

Eesti emakeelega tõlkija Katrin on omandanud bakalaureuse kraadi majandusalal Stockholmi Ülikoolist ning täiendanud end rootsi filoloogias Kalmari Ülikoolis. Tõlketöödega on tegelenud juba üle 20 aasta, esmalt Rootsis, õpingute kõrvalt, seejärel FIE ja OÜ-na ka Eestis. Rootsi tõlgete rootsipärasuse ja keelelise loomulikkuse eest hoolitseb rootsi keelt emakeelena kõnelev Lennart.

Alates 2015. aastast on Katrin ka rootsi keele vandetõlk, kellel on õigus tõlkida ametiasutustele esitatavaid dokumente eesti keelest rootsi keelde ja rootsi keelest eesti keelde ning teha muid seadusega ettenähtud toiminguid.