Varför anlita oss för översättning

Ämnesspecifika studier i våra översättningsspråk och en lång erfarenhet i branschen gör det möjligt för oss att erbjuda terminologiskt korrekta översättningar. Som regel låter vi alltid ett annat ögonpar gå igenom slutresultatet för att upptäcka även de minsta felen som gått översättaren obemärkt förbi.

Möjlighet att genom TV och internet alltid hålla sig uppdaterad om nyheter och vardagslivet både i Estland och i Sverige hjälper oss att hålla vårt språkbruk ”levande” och förstå även de finaste nyanserna i texterna.

Översättningsverktygen vi använder gör det möjligt för oss att vara konsekventa i terminologin och undvika tryckfel vid överföring av sådana uppgifter i källtexten som förblir oförändrade. Det låter oss även att erbjuda ett bättre pris för våra översättningar som beräknas normalt efter ordantalet i källtexten och börjar från 0,075€/ord.