Miks tellida rootsi tõlked meilt?

Tänu erialastele õpingutele tõlkekeeltes ning pikaajalisele tõlkekogemusele suudame pakkuda terminoloogiliselt korrektseid ja ladusaid tõlkeid.

Pidev kursisolek Eesti ja Rootsi sündmuste ja argieluga tele- ja trükimeedia ning interneti vahendusel hoiab keelekasutuse „elavana“ ja aitab mõista ka kõige peenemaid nüansse tekstides.

Mälupõhiste tõlkeabiprogrammide kasutamine tõlkimisel võimaldab hoida terminoloogilist ühtsust ja vältida näpuvigu sihtkeeles muutumatuks jäävate andmete edastamisel. Samuti kiirendab see tõlkeprotsessi korduvate tekstiosade esinemise korral, lubades seeläbi pakkuda soodsamat hinda.

Tõlgete sõnahinnad algavad 0,075 eurost (+km), et aga tõlkimisele kuluv aeg ja seeläbi ka hind sõltub teksti raskusastmest, teeme igale tõlkele eraldi pakkumise. Tõlge otse tõlkijalt on ilma vahendustasuta!