Vilka vi är

Vi är ett litet estniskt-svenskt familjeföretag med säte i sydöstra Estland och med verksamhet på båda sidor av Östersjön.

Katrin har civilekonomexamen från Stockholms Universitet, som hon senare har kompletterat med studier i modern svenska vid högskolan i Kalmar. Hon har varit aktiv i översättningsbranschen över 20 år, till en början i Sverige vid sidan om studierna, senare som egen företagare i Estland. Sedan 2015 arbetar hon även som auktoriserad översättare

Lennart, med svenska som modersmål, har studerat byggnation och lantbruk. Hans uppgift är att se till att Katrins översättningar till svenska är språkmässigt korrekta och naturliga. Lennart översätter även tekniska texter från engelska till svenska.

Översättningsverktygen vi använder (Wordfast, Memsource mm) gör det möjligt för oss att vara konsekventa i terminologin och undvika tryckfel vid överföring av sådana uppgifter i källtexten som förblir oförändrade. Som regel gör vi alltid en datorbaserad stavningskontroll på slutresultatet och låter ett annat ögonpar gå igenom den översatta texten för att upptäcka även de minsta felen som översättaren inte alltid märker själv.

Previous
Översättningar vi gjort
Next
God Jul!

Add a comment

Email again: