Integritetspolicy

Vår webbadress är: https://skott.ee. Webbplatsen använder Google Analytics för webbanalys.

Vi behandlar de uppgifter som anges i kontaktformuläret på vår webbsidan: namn, e-postadress, samt ev. uppgifter som lämnas i översättningsförfrågan. Uppgifter som anges genom kontaktformuläret är inte synliga på webbsidan.

All behandling av personuppgifter sker i syfte att kunna tillhandahålla tjänster av hög kvalitet, fullgöra avtal som ingås och erbjuda bästa möjliga användarupplevelse på webbsidan. För bästa användarupplevelse används webbkakor (cookies), små textfiler som vid användning av en webbplats laddas ner till användarens dator för att webbläsaren ska kunna utbyta informationen i webbkakorna varje gång webbplatsen används.

De inhämtade uppgifterna överförs inte till tredje man och används endast för kommunikation med kunden och för tillhandahållande av tjänsten.

Uppgifternas säkerhet har hög prioritet för oss och vi vidtar lämpliga fysiska, organisatoriska och infoteknologiska skyddsåtgärder för att skydda personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller från obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till uppgifterna.

Den registrerade, vars personuppgifter vi behandlar, har rätt att begära radering eller begränsad behandling av hans/hennes personuppgifter, få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om honom/henne, samt rätt att vända sig till tillsynsmyndigheten (Andmekaitse Inspektsioon) vid ev. problem med behandlingen av hans/hennes personuppgifter.

De inhämtade uppgifterna lagras så länge syften med behandlingen har uppnåtts. Därefter raderas uppgifterna om inte lagstiftningen kräver en längre lagring av uppgifterna.