Privaatsuspõhimõtted

Meie veebilehe aadress on: https://skott.ee. Veebileht kasutab toimivuse analüüsiks tööriista Google Analytics.

Me töötleme veebilehel oleva kontaktivormi kaudu ühendust võtnud inimeste (andmesubjekt) andmeid: nimi, e-posti aadress, kontakttelefon, tõlkepäringu korral tõlketööst tulenevad andmed. Kontakti vormi sisestatud andmed ei ole lehel nähtavad.

Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on kvaliteetse teenuse osutamine, lepingute sõlmimine ja täitmine, arvete esitamine ja parima kasutajakogemuse pakkumine.

Et pakkuda parimat kasutajakogemust, kasutatakse automaatseid andmekogumisvahendeid, nagu näiteks küpsiseid. Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale ning mis võimaldab meelde jätta kasutaja eelistused nagu kirjasuurus, suhtluskeel, seadme info, külastusstatistika jms.

Kogutud andmeid ei jagata kolmandate osapooltega, kõiki andmeid kasutatakse ainult suhtlemiseks ja ühise eesmärgi leidmiseks.

Isikuandmete turvalisus on meile väga oluline ja oleme rakendanud vajalikke tehnilisi ja füüsilisi turvameetmeid, et kogutud andmeid ei avaldataks ja nendele poleks loata juurdepääsu.

Andmesubjektil on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist ja nende töötlemise piiramist, teha päringuid isikuandmete kohta, mida ta on esitanud, samuti õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile.

Andmeid säilitatakse nende kogumise eesmärgi saavutamiseni. Pärast seda need kustutatakse, kui õigusaktid ei nõua nende säilitamist.