Ekonomiska översättningar

Översättning av bolagsordningar, bokslut mm. från estniska till svenska och vice versa