Juriidiline tõlge

Kohtudokumentide, lepingute, põhikirjade jm tõlked rootsi-eesti ja eesti-rootsi keelesuunal