Tõlge otse tõlkijalt

We use newest computer-assisted translation tools.

Tõlked rootsi keelest eesti keelde ning eesti ja inglise keelest rootsi keelde