Finansiella översättningar

Översättning av finansrapporter, prospekt mm. från svenska till estniska eller vice versa