Rootsi keele vandetõlked

Kui teil on vaja esitada Eestis välja antud dokumente (koolitunnistusi, registriväljavõtteid jne) Rootsi ametiasutustele, peab need olema tõlkinud ja kinnitanud vandetõlk, s.t. tõlkija, kelle vajalikke oskusi ja teadmisi on kontrollitud ja kes on loetud pädevaks tegema ametlikke tõlkeid.
Sama kehtib juhul, kui Eesti ametiasutustele on vaja esitada Rootsis välja antud dokumente, mille tõlked võivad kuni 2020. aastani siiski olla ka notari kinnitatud, s.t. tõlked, millel notar on kinnitanud tõlkija allkirja õigsust.
2015. aastal justiitsministeeriumi välja antud vandetõlgi kutsetunnistus nr 47 kinnitab, et Katrin on vandetõlgina pädev tõlkima eesti keelest rootsi keelde ja rootsi keelest eesti keelde ning tegema muid seadusega ettenähtud toiminguid (nt kinnitama tõlgitavast dokumendist tehtud ärakirja õigsust).
Tõlgitavad dokumendid ja paberil vormistatud tõlked on võimalik meile saata tähtpostiga või leppida kokku muus kättetoimetamise viisis. Eesti ametiasutused aktsepteerivad üldjuhul ka digitaalselt vormistatud tõlkeid. Kui eelistate dokumente liigutada käest-kätte, soovitame pöörduda Luisa Tõlkebüroosse (Tallinnas Ahtri 6A, Tartus Küüni 5b), kellega oleme teinud pikka aega viljakat koostööd.