Kutsetunnistus

Kui Eestis välja antud dokumente (koolitunnistusi, registriväljavõtteid jne)  on vaja esitada Rootsi ametiasutustele, võidakse sageli nõuda, et need on tõlkinud ja kinnitanud vandetõlk, s.t. tõlkija, kelle vajalikke oskusi ja teadmisi on kontrollitud ja kes on loetud pädevaks tegema ametlikke tõlkeid.

Sama kehtib juhul, kui Eesti ametiasutustele on vaja esitada Rootsis välja antud dokumente, mille tõlked võivad kuni 2020. aastani siiski olla ka notari kinnitatud, s.t. tõlked, millel notar on kinnitanud tõlkija allkirja õigsust.

Tõlgitavad dokumendid ja paberil vormistatud tõlked on võimalik meile saata tähtpostiga või leppida kokku muus kättetoimetamise viisis. Eesti ametiasutused aktsepteerivad üldjuhul ka digitaalselt vormistatud tõlkeid. Kui eelistate dokumente liigutada käest-kätte, soovitame pöörduda Luisa Tõlkebüroosse (Tallinnas Ahtri 6A, Tartus Küüni 5b), kellega oleme teinud pikka aega viljakat koostööd.