Priser

Priset för en översättning beräknas oftast efter antalet ord* (i Sverige) eller antalet översättningssidor (i Estland).

Våra priser (beroende på text) börjar från 1 SEK/ord.

För privatpersoner tillkommer estnisk moms 20%. Minimidebitering vid mindre beställningar är 100 ord, dvs. minst 100 SEK.

Vid större volymer och vid återkommande textsekvenser kan vi erbjuda rabatt eller ett lägre ordpris.

*- För ordberäkning i texten välj Tools i menyn på Microsoft Word och därunder Word count… I dialogrutan som visas kan ni se antalet ord i filen. I nyare versioner av Word kan man se antalet ord direkt på skärmen i en öppen Wordfil längst ner till vänster.