Miks rootsi tõlked just meilt?

Tänu erialastele õpingutele meie tõlkekeeltes ning pikaajalisele tõlkekogemusele mõlemas keelesuunas suudame pakkuda terminoloogiliselt korrektseid ja ladusaid tõlkeid. Vajadusel konsulteerime alati kliendiga ja vastava ala asjatundjatega.
Pidev kursisolek Eesti ja Rootsi sündmuste ja argieluga tele- ja trükimeedia ning interneti vahendusel hoiab meie keelekasutuse „elavana“ ja aitab mõista ka kõige peenemaid nüansse tekstides.
Mälupõhise tõlkeabiprogrammi kasutamine tõlkimisel võimaldab hoida terminoloogilist ühtsust ja vältida näpuvigu sihtkeeles muutumatuks jäävate andmete edastamisel. Samuti kiirendab see tõlkeprotsessi korduvate tekstiosade esinemise korral, võimaldades seeläbi pakkuda soodsamat hinda.
Reeglina teeme lõpptulemusele alati arvutipõhise õigekirjakontrolli ja laseme selle üle vaadata teisel silmapaaril, et avastatud saaksid ka pisivead, mis tõlkijale endale võivad teinekord jääda märkamatuks.
Tegutsetud aastate jooksul on meie käte all valminud tuhandeid lehekülgi tõlkeid väga paljudele erinevatele lõppklientidele.

 

Suurematest projektidest võib nimetada kirjastuses Ilo valminud tõlkeraamatuid “Kooskasvamine” (A. Wahlgren) ja “Pea vastu, mamps” (I. Jalakas), eesti keelest rootsi keelde aga kirjastuse Grenader Grupp raamatuid “Eestimaa mõisad” ( J. Kuuskemaa) ja “Eesti. Maa, rahvas, kultuur” (K. Porgasaar).
Aastaid tagasi oli väga huvitavaks kogemuseks subtiitrite tõlkimine mitmele Rootsi telesarjale („Saarerahva arst“, „Reederid“ jt.) ja Ingmar Bergmani filmile.
Seega ootame põnevusega igasuguseid pakkumisi uutes huvitavates projektides osalemiseks, olgu selleks siis mõne raamatu, ajakirja, mängu, filmi vms. vahendamine eesti keelest rootsi keelde või vastupidi.